Regulamin serwisu

Regulamin:

Definicje

 

  1. Serwis internetowy – strona internetowa www.znajdzprzetargi.pl na której zamieszczane są informacje związane z szeroko pojętym polskim rynkiem budowlanych, w szczególności informacje dotyczące sektora przetargów, zleceń i zamówień na usługi budowlane
  2. Usługobiorca – przedsiębiorca, osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, osoba prawna, jednostka nie posiadająca osobowości prawnej, korzystająca z usług informacyjnych serwisu www.znajdzprzetargi.pl 
  3. Usługodawca – Eurojumper S.C.; ul. Wrocławska 20; 55-095 Januszkowice, NIP: 896-143-00-88, Regon: 020511400
  4. Usługi informacyjne – dostarczane przez Usługodawcę informacje związane z rynkiem budowlanym w Polsce, dotyczące nowych zamówień, zleceń i przetargów ogłaszanych przez różne podmioty.
  5. Zamówienie usługi – czynność podczas której Usługobiorca na stronie internetowej  www.znajdzprzetargi.pl  zgłasza chęć korzystania z serwisu internetowego, co związane jest z poniesieniem opłaty za dostęp na rzecz serwisu internetowego.
  6. Cena usługi – kwota zgodna z cennikiem Usług, widocznym na stronie internetowej serwisu, obciążająca Usługobiorcę

 

 

Założenia ogólne

 

Serwis internetowy zobowiązuje się doświadczenia usług informacyjnych, w sposób jak najbardziej rzetelny i wyczerpujący, zgodnie z posiadanymi narzędziami informatycznymi oraz wiedzą.

Usługobiorca wyraża zgodę na otrzymywanie z systemu informatycznego Usługodawcy informacji handlowych w postaci newsletterów w rozumieniu art.2 oraz art.9 ust.2 ustawy o świadczeniu usług droga elektroniczną.

Administratorem danych osobowych, jeżeli takie zostaną przekazane jest Usługodawca. Dane osobowe, w szczególności nazwa, adres, telefon są przetwarzane w zakresie niezbędnym do świadczenia Usługi i w celach marketingowych oraz promocyjnych usług świadczonych przez Usługodawcę.

 

Ochrona Praw


 

Wszelkie prawa do strony internetowej oraz treści na niej zawarte należą do Usługodawcy. Wszystkie elementy graficzne, aplikacje, teksty, utwory, i inne materiały są zastrzeżone na rzecz Usługodawcy. Kopiowanie bez zgody serwisu internetowego treści i dalsze ich rozpowszechnianie jest zabronione.

 

Aktywacja usługi

1. Od dnia 27 października 2015 do dnia 31 grudnia 2016 roku dostęp do treści publikowanych w Serwisie Internetowym jest bezpłatny. Uzyskanie wglądu do treści ogłoszeń powiązane jest z wypełnieniem formularza rejestracji dostępnego pod klawiszem "Zarejestruj się". Następnie poprzez zalogowanie użytkownik uzyskuje dostęp do publikowanych treści. Od dnia 01 stycznia 2017 roku zaczynają obowiązywać opłaty abonamentowe. Użytkownik nie jest zobowiązany do zakupu abonamentu po upływie terminu bezpłatnego dostępu do treści publikowanych w serwisie. Pozostałe szczegółowe informacje zawarte są w dalszej części regulaminu.

2. Dodawanie ogłoszeń jest bezpłatne i nie jest wymaga logowania. Za treść ogłoszeń Serwis nie ponosi odpowiedzialności.

3. Aby uzyskać dostęp do pełnych treści publikowanych w Serwisie Internetowym, Użytkownik dokonuje zamówienia usługi wypełniając formularz rejestracji. Wypełnienie formularza i kliknięcie linka „Zarejestruj się” równoznaczne jet ze złożeniem zamówienia na 14 dniowy okres testowy i potwierdzeniem niniejszego regulaminu. Wypełnienie formularza i kliknięcie linka „Zapłać” równoznaczne jest ze złożeniem zamówienia na pełny dostęp do serwisu w okresie półrocznym lub całorocznym i potwierdzeniem niniejszego regulaminu. Termin płatności za proformę wygenerowaną podczas zamówienia ustalony jest na 7 dni od dnia złożenia zamówienia. Usługobiorca ma prawo do rezygnacji z korzystania z usług serwisu internetowego, o czym należy powiadomić serwis internetowy poprzez wysłanie wiadomości e-mail lub listu w ciągu 7 dni od złożenia zamówienia,

 

4.Usługi informacyjne zostają uruchomione po zamówieniu złożonym przez Usługobiorcę. Aktywacja jest wykonywana przez pracownika serwisu internetowego w ciągu 1 godz od rejestracji, w dni robocze w godz 8-16. W przypadku zamówień złożonych w pozostałych terminach, aktywacja usługi następuje w najbliższym dniu roboczym. W przypadku korzystania z płatności online, poprzez system PayU aktywacja następuje automatycznie, chyba że bank Usługobiorcy nie udostępnia takiej opcji.

Przy złożeniu zamówienia generowana jest pro forma, której termin płatności wynosi standardowo 7 dni.

 

Zwłoka w płatności, rozwiązanie


1. Przekroczenie terminu płatności o 30 dni upoważnia Eurojumper  S.C. do wypowiedzenia świadczenia usług bez oddzielnego wezwania Użytkownika do zapłaty. Wypowiedzenie świadczenia usług w trybie i z powodów wyżej wskazanych, jako zawinione przez Użytkownika, nie uprawnia Użytkownika do dochodzenia jakichkolwiek roszczeń odszkodowawczych przeciwko Eurojumper  S.C.  tytułem niewykonania lub niewłaściwego wykonania umowy.

 


2. Eurojumper  S.C. ze względu na zwłokę w zapłacie wymagalnych pro form przez Użytkownika może zablokować dostęp Użytkownikowi do Serwisu do czasu uiszczenia wymagalnych kwot. Ponowne aktywowanie dostępu Użytkownikowi nastąpi w ciągu 3 dni od daty otrzymania wpłaty za usługi.

3. Za zamówione a niepłacone usługi Usługodawca ma prawo do dochodzenia swoich należności również drogą prawną.

 

 

Ochrona prawno-karna


1. Serwis stanowi wyłączną własność spółki Eurojumper  S.C. chronioną prawem. Bezprawne przetwarzanie, powielanie, publikowanie lub używanie go do dalszej odsprzedaży podlega ochronie prawnej.

Rozpoczęcie korzystania ze strony internetowej www.znajdzprzetargi.pl jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu. Wraz ze złożeniem zamówienia Usługobiorca akceptuje postanowienia niniejszego Regulaminu.

W sprawach nie unormowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego. Spory będą rozpatrywane w Sądzie właściwym dla Usługodawcy.

 

 

INFORMACJA DOTYCZĄCZA PLIKÓW COOKIES

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z polityką prywatności serwisu. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.